Co děláme, že “nic” neděláme


První měsíc a kousek od ustavujícího zasedání zastupitelstva uběhl jako voda a zatím to může pro nezasvěcené vypadat tak, že se v naši obci nic neděje. Zdání však klame a od 5. listopadu, kdy se novým starostou stal Zdeněk Joukl, naše sdružení rozhodně nespí.

Hned na začátku jsme zjistili, že volby dopadly špatně. Alespoň pro předchozí zastupitelstvo a starostu, neboť o jakémkoliv slušném předání záležitostí obce jsme si mohli jen nechat zdát. Vypadalo to, jako by tu před námi nikdo nebyl, žádné předání neproběhlo a my jsme do toho spadli rovnýma nohama. Ochota komunikovat byla nulová, ale to jsme i trochu čekali. Takže se nejdříve se vším postupně seznamujeme a zjišťujeme jaký je stav věcí. A to dá samozřejmě dost práce. My si totiž nechceme hrát na chytrolíny a hned rozdával rozumy, buďme trpěliví.

Naštěstí máme v týmu šikovné lidi a kromě organizace rozsvícení vánočního stromečku se nám podařilo připravit rozpočet obce na rok 2019 a nebo uspořádat několik pracovních schůzek s místními sdruženími.

Rozpočet obce 2019

Jak jsme zjistili, rozpočet obce na rok 2019 nebyl do voleb realizován a ani plánován. Přípravu rozpočtu zadal paní účetní teprve nově zvolený starosta. To v praxi znamenalo, že jsme měli zhruba 3 týdny na kompletní vypracování. Návrh obnáší nejen zpracování mnoha čísel, ale také zajištění schůzek se spolky na téma dotací a mnoho jednání s komisemi ohledně plánů a realizací akcí na příští rok. Abychom neskončili v provizoriu, museli jsme na rozpočtu opravdu zapracovat. Velký díky patří paní Martině Blahové za zdárné dokončení. Na příští rok jsou naplánovány investice ve výši 30 mil Kč.

Zpevněné plochy u OÚ a ZŠ

Tuto stavbu jsme převzali rozběhlou ve fázi trasování obrub. Rychle jsme si se zhotovitelem vyjasnili důležitost řádného hutnění a nespoléhání pouze na skladbu vyztuženou KSC (kamenivo stmelené cementem), které předchozí starosta nechal dát plošně všude a ihned druhý den byl na stavbě vál, místo doposud používané vibrační desky. Vícepráce byly již z 99 %  odsouhlasené a ke cti zhotovitele je, že na první dobrou přesně odečetl nerealizované méně-práce. Kvalitativně není co dodat, mistři a řemeslníci zhotovitele chápou detaily a celkem bez problému reagují na řízení stavby. Časově se vlivem počasí posouvá a uvidíme 21.12. kdy je stanoven termín předání.

Pastvisko

Lokalita Pastvisko, si zaslouží samostatný odstaveček. To je totiž to co nás nejvíce trápí a časově velmi vytěžuje. Řešení současného stavu a jednání se zhotoviteli zabírá nejvíce času jak starostovi, tak členům stavební komise, a proto publikujeme krátký souhrn situace aby se vědělo, jak se v obci hospodařilo.

V jakém stavu jsme to převzali?

 • stavba byla kompletně zastavena z důvodů administrativně a technických problémů zhotovitele o kterých bychom rádi jednali
  • zastavovalo se postupně, jednostranně a na všech objektech je stavba zastavena od 11. 10.
  • aktuálně vedení střediska ALPINE Brno vůbec nereaguje a i starostovi je vypínán telefon (nový majitel POOR ještě nevykonává správu a zřejmě díky tomuto stavu se stáváme rukojmí)
  • nezbylo nám nic jiného než předat řešení právníkům – výzva je odeslaná a nyní čekáme …
 • stavba mostu – zhotovitel ALPINE BAU neměla a požadovala de-facto dílenskou dokumentaci. Po zajištění výkresů ještě bývalou radnicí a našem doplnění rozpočtu, zhotovitel stejně nepokračuje …
 • nedostatky projektové dokumentace
  • neexistuje projektové řešení a stavební povolení na odvod dešťových vod z komunikace a přilehlých nemovitostí s tím, že zhotovitel je požaduje
   • uznáváme pochybení na straně obce a snažíme se v mezičase urychleně vyřešit
  • realizace stavby neřeší sdělovací rozvody (internet, TV) a obec si nevymohla připojení k veřejnému osvětlení
   • je nově dohodnuto s VIVO connection, kteří jsou ochotni zahájit pokládku na svůj náklad ihned při odtěžování pro podkladní vrstvy chodníku
  • nebyla řešena dodavatelsky nadzemní část veřejného osvětlení v koordinaci s kabelizací EON a souvisejícím termínem ke zhasnutí (15.12.2018)
   • čeká se na dokončení pouzdrových základů původně vybraného zhotovitele (18.12.2018)
   • je nově vysoutěžena nadzemní část, s vybraným zhotovitelem, dohodnut  termín dokončení 14.1.2019 a čeká se na potvrzení zastupiteli
   • je nově vyjednáno posunutí termínu předání kabelizace NN, které nese zahájení demontáže sloupů (odpojení VO) na 14.1.2019, pro oblast Sobotovická je dohodnut odkup sloupů a vedení do majetku obce.
  • nebyla konzultována parkovací místa s občany
   • byla zahájena a probíhá konzultace a spolu s dešťovou kanalizací to chceme vyřešit
 • do dnešního dne nebyl dodán harmonogram stavebních prací zhotovitele podle uzavřené smlouvy
  • tento důležitý dokument měl být původně dodán do 5 dnů po podepsání smlouvy (květen)
  • je to důležitý dokument pro stanovení priorit a potřeb občanů ve vazbě na postup stavby v oblasti kde se žije (např. mohl být nejdříve opraven most)
 • stavba splaškové kanalizace byla podivně zahájena bez výběrového řízení a bez vědomí investora (Šatavsko), nyní ještě podivněji zastavena a vypadá to spíš jak úprk Němců před Rusy
 • přístup k nemovitostem je úděsný, snažíme se komunikovat se zhotovitelem aby prostory uvedl do uživatelného stavu

Naše vize je, že se s firmou ALPINE BAU dohodneme na řízeném pokračování stavby nebo dojde k dohodě o odstoupení od smlouvy a ihned zahajujeme výběr nového zhotovitele.

Informace o dalším postupu a vývoji staveb budeme dále publikovat, protože považujeme sdílení důležitých informací za prioritní.

A pokud si stále myslíte, že se v Syrovicích nic neděje, rádi vás uvidíme 17. 12. na zasedání zastupitelstva, kde se bude schvalovat rozpočet na příští rok, řešit uvedená stavba a kde se s námi můžete pobavit o tom, co se aktuálně děje na radnici.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

36 − = 28