Pokračování opravy Syrovického mostku se dočkáme ještě letos


Neutěšená situace s mostem přes syrovický potok na Pastvisku se snad blíží zdárnému konci a oprava bude v dohledné době opět pokračovat.

Plánovaná rekonstrukce mostu přes syrovický potok byla součástí celé opravy ulice Pastvisko, která se zasekla hned v začátku díky naprosté nepřipravenosti celého projektu. Po zahájení oprav v roce 2018 byl mostek rozebrán a zbylo z něj torzo. Stavební firma zrealizovala demolici mostu, vyfakturovala si úkony co byly i nebyly provedeny a v opravě již nepokračovala. Stavba byla zastavena s odvoláním na nedostatečnou projekční přípravu. Dnes je mostek stále uzavřen a působí tak trochu jako memento bývalého vedení radnice jak to tady fungovalo.

V krátké době po volbách naše stavební komise operativně dokončila a dodala upravený projekt mostku, bohužel však stavební firma již dále s opravami nepokračovala a odvolávala se na původní plán kompletní realizace celého projektu (chodník, kanalizace, mostek a zárubní zdi). Dále bylo opět poukázáno na vady dokumentace v dalších částech stavby, firma navrhla nesplnitelný termín k odstranění vad a po uplynutí lhůty od realizace zcela odstoupila. 16. ledna jsme na radnici obdrželi oznámení o odstoupení od smlouvy, kde je mimo jiné uvedeno “Naše společnost Vám v minulých přípisech notifikovala výskyt skrytých vad a nevhodných pokynů ve smyslu § 2627 a § 2594 obč. zákoníku, a současně vyzvala objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti k tomu, aby dílo mohlo být provedeno způsobem a v čase vymezeném smlouvou.”

Po zhodnocení stavu a možností řešení jsme se rozhodli opravu vyčlenit z projektu Pastviska, aby bylo možné most co nejdříve opravit a zprovoznit. Aktuálně se řeší smluvní vypořádání se spolkem Šatavsko, které by mělo být hotové během června. V mezičase proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, jehož smlouvu ještě musí posvětit zastupitelstvo na nejbližším zasedání obce.

Díky intenzivní práci naší stavební komise je vše již do detailu připraveno a pevně věříme, že práce budou brzy znovu započaty a most bude opraven a zprovozněn při dobrém podzimním počasí ještě letos.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 + 3 =