Škrdlová Marie


Marie Škrdlová, důchodkyně 67 let

Od ukončení mého středoškolského vzdělání jsem pracovala pouze ve třech zaměstnáních a to tak, že jsem neměla až do důchodu žádnou přetržku v pracovních poměrech. Pracovala jsem na pozicích požární technik, dále účetní a THP.

V Syrovicích žiji od svých 50 let, kdy jsem se sem přistěhovala z Brna. První roky pro mne, jako typicky městského člověka, byly těžké.
Postupně jsem se však do Syrovic zamilovala, později zde postavila dům i moje dcera a dnes tu vyrůstají i moje vnoučata. Syrovští občané jsou milí a družní a vlastně bych jim chtěla poděkovat, že nás mezi sebe přijali. Proto mně mrzí různé nešvary , které kolem sebe vidím a chtěla bych pro tyto lidi zodpovědně pracovat tak, jak jsem zvyklá pracovat celý život.

Nyní cvičím jako cvičitelka jógy pro ženy v Sokole.