Suchánek Oto


Oto Suchánek, mistr výroby, 60 let

Patřím mezi starousedlíky obce a mojí životní láskou je sport a práce s mládeží. Od roku 1990 jsem členem ČOS Sokola Syrovice, kde jsem cvičitelem mládeže a zastávám funkci náčelníka jednoty. Pracuji v orgánech župy a ČOS. Od roku 2007 jsem náčelníkem župy Jana Máchala v Brně. Organizuji různé sportovní soutěže pro mládež a dospělé. Jsem hlavním organizátorem Štěpánského běhu s dvacetiletou tradicí. Podílím se na organizaci kulturních akcí v obci. Na Sokolských sletech vedu nácviky skladeb a na posledním sletu jsem byl vedoucím skladby pro ml. žactvo.

V letech 1994 až 2002 v roli zastupitele a posléze funkci místostarosty obce jsem pronikl i do zákulisí vedení obce a mám jasné představy o tom, kam by obec měla směřovat. V letech 2010 až 2018 jsem opět získal mandát, bohužel coby řadový zastupitel bez vlivu. Vím, že v minulých letech bylo učiněno mnoho dobrého ve prospěch obce. Stále však spatřuji velký prostor ke zlepšení, a to zejména v dlouhodobé koncepci, využití dotačních prostředků a především v komunikaci se syrovickými občany.

„Sám nedokáži mnoho, se správnými lidmi však nemožné.“

Věřím, že s kolegy kandidátky SYROVICE pro VŠECHNY dostaneme příležitost dokázat, že jsme připraveni s plným nasazením pracovat pro blaho naší obce.